dinsdag 19 oktober 2021

#WOT deel 41, 2021

 

Als ik ergens een haat-liefdeverhouding mee heb is het wel met routine. Ik vaar er ontzettend wel bij en verafschuw het. Ik heb door veel routine altijd een beetje het gevoel dat het leven uit het bestaan is weggevloeid. Ik hoef niet meer na te denken. Ik hoef niet meer op te letten. Ik hoef enkel en alleen nog maar te zijn.

En hoe lekker dat laatste op zijn tijd ook is, na verloop van tijd gaat dat kalme kabbelen me enorm tegenstaan. Dan wil ik voelen, dansen, euforie voelen, groots en meeslepend leven.


Routine = 1) Bedrevenheid 2) Bekwaamheid 3) Door gewoonte verkregen vaardigheid 4) Geoefendheid 5) Gewoonte 6) Sleur 7) Terugkerende bezigheid 8) Vaardigheid

 

Als jong mens kon ik me niet voorstellen dat ik ooit zou leven in een vaste routine. Ik wilde enkel groots en meeslepend leven. Toen mijn middelste kind werd gediagnostiseerd met ASS en ADHD en er werd voorgesteld dat we met een planbord zouden gaan werken waarin elke dag was vastgelegd en dat we een zo duidelijk en vast mogelijke structuur zouden aanbrengen voelde ik mijn hele hebben en zijn in opstand komen. Dat we al leefden volgens een vaste structuur was onoverkomelijk met drie kleine kinderen maar dat vast leggen. Ik werd zeer onrustig bij dat idee.

Tot dan toe waren mijn ervaringen met routine niet echt goed. Routine bracht me verveling. Routine benauwde me. Routine gaf me het gevoel vast te zitten..

 

Al meerdere malen eerder schreef ik blogs over hoe juist dat planbord en die vaste structuur ons gezin overeind hebben gehouden. En hoeveel vrijheid ze gaven. Een lekkere, veilige sleur met veel ruimte voor wendingen en onverwachte voorvallen.

Eén ding bleek wel waar te zijn. Routine legde me vast. Soms leefde ik zo bij routine dat ik achteraf nauwelijks wist wat ik had gedaan, hoe ik ergens terecht was gekomen of wie ik was geworden. Routine bedreigde mijn gevoel. Het beperkte mijn blik op de wereld. Het ontnam me bij tijd en wijlen de levenslust.

 

Sindsdien ben ik op zoek naar balans. Het evenwicht om met mijn angsten, demonen, zwakke plekken, goede kanten, talenten en vol gevoel te leven. Soms in rust, reinheid en regelmaat. Andere keren groots en meeslepend. Zo houden de moederkloek en de dramaqueen elkaar overeind.


#WOT betekent Write on Thursday. Iedere donderdag verzin ik een woord waar je over kunt schrijven (bloggen, vloggen of ploggen). Niets moet, alles mag. Je kunt op ieder moment instappen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten