vrijdag 9 december 2022

Houdt Meppel van haar bibliotheek


 

Het is onderhand wel bekend dat ik een betrokken vrijwilliger ben bij de bibliotheek. Ik werk er met veel plezier en ik ben mij zeer bewust geworden van de maatschappelijke betekenis van de bibliotheek. De vragen die wij voorgeschoteld krijgen zijn behoorlijk divers. Natuurlijk gaat een groot deel over boeken maar ook op andere vlakken ondersteunen wij graag.

Zo biedt de bibliotheek gratis internet en wifi zodat een ieder gebruik kan maken van deze faciliteiten. We bieden hulp bij kleine digitale vragen zoals printen, apps installeren en online lezen. Voor grotere ondersteuning is het ido-spreekuur(informatiepunt digitale overheid), het seniorenweb- inloopmoment of cursussen die de basis van digitalisering onderwijzen.

We bieden ruimte om kranten en tijdschriften te lezen. Zowel print als digitaal. Er wordt een geldloket gefaciliteerd waar mensen terecht kunnen met vragen over toeslagen, subsidies, gemeentelijke bijdragen en andere manieren om financieel te worden ondersteund.

In corona-tijd hadden we het erg druk met enerzijds de uitleenfunctie van de bibliotheek te blijven verzorgen en anderzijds de vele vragen over de corona-app, gezondheidsverklaringen en coronapassen te beantwoorden. We wisten weliswaar niet alles maar raakten zeer bedreven in het zoeken naar de juiste plek voor antwoorden.

En op dit moment worstelen we met het faciliteren van de warme huiskamer, het vangnet voor mensen die de kosten van de energiecrisis zoveel mogelijk proberen te beperken. Dit levert een aardig spanningsveld op tussen energie besparen door de gebouwbeheerder en de mate van comfort die wij willen bieden.

 

 

Momenteel staan de lokale media vol met berichten over een mogelijke huiskamer in de Grote- of Mariakerk. Een prachtig plan voor een bibliotheek, leeszaal en stadshuiskamer in de stadsgezicht bepalende kerk midden in het centrum.

Het raakt een zenuw bij vele mensen die zich inzetten voor de bibliotheek. Aan de ene kant omdat er gesteld wordt dat het tijd wordt ‘de stoffige boeken achter ons te laten en te richten op nevenfuncties als lezingen, cursussen en andere nevenactiviteiten’, dingen die we dus al lang doen. Taken waar we met liefde aan bijdragen omdat ze de functie van de huidige bibliotheek en onze liefde voor boeken ter ontspanning en ter informatie ondersteunen en sterken.

Anderzijds is er de financiële kant die doet grimassen. Aan een stadsbibliotheek zijn behoorlijke kosten verbonden. En dat in een gemeente die erom bekend staat voor de culturele sector de hand stevig op de knip te houden. Al jarenlang laat onze gemeente zien dat het enkel wil bijdragen aan de basisvoorziening van een bibliotheek. Waar het landelijke gemiddelde ligt op 27 euro per inwoner per jaar draagt Meppel 10 euro/inwoner/jaar bij.

Steeds meer extra activiteiten moeten worden geschrapt omdat er geen middelen meer voor zijn. Zo is enkele jaren geleden de zelfstandige bibliotheek in Nijeveen al gesneuveld. Zij hebben enkel nog een servicepunt zonder eigen budget waardoor ze volledig afhankelijk zijn geworden van Meppel.

 

Deze week sneuvelde er een zeer populaire jeugdactiviteit omdat Meppel blijft weigeren een jaarlijkse bijdrage van 5000 euro hiervoor te betalen. Dit tot groot verdriet van onze vrijwilligers en medewerkers. 

De Biebfabriek levert namelijk een hoop op. Niet alleen onderwijst het kinderen op een speelse manier op verschillende vlakken van techniek en programmeren, het levert ook een sociale bijdrage. Elk kind kan meedoen aan de gratis activiteit. Kinderen hebben interactie, helpen elkaar, doen kennis op en kweken zelfvertrouwen op digitaal gebied.

Buiten dat het erg leuk is zien we dat kinderen zich gezien voelen. En we weten allemaal dat als we ons als kind ergens gezien voelden we in ons latere leven de weg ernaar toe makkelijker vinden en nemen.

 

Het sneuvelen van de Biebfabriek stemt ons somber. Het geeft ons het gevoel dat de gemeente Meppel de functie van zijn bibliotheek helemaal niet zo belangrijk vindt. Waar we in coronatijd werden bejubeld dat we ons zo enorm inzetten voor het welzijn van de inwoners worden we, nu we om extra middelen vragen, afgewezen. Terug in het hok gestuurd.

Er wordt al jaren gewaarschuwd dat als Meppel blijft weigeren de bijdrage te verhogen er functies en activiteiten zullen verschralen. Meppel kan niet langer meeliften op de bijdragen en inzet van anderen. Het zal moeten kiezen, boter bij de vis moeten doen om een levendige, actieve voorziening in stand te houden of accepteren dat de bibliotheek in onze stad niet meer zal zijn dan een punt waar men boeken kan lenen.

 

1 opmerking: